IKM vejledninger til Absalon og Zoom

Absalon

Hvad er Absalon?

Absalon er Københavns Universitets online læringsplatform. Alle kliniske kurser har et kursusrum på Absalon og som klinisk underviser skal du dele dine undervisningsmaterialer med de studerende via Absalon.

Hvem gør hvad i Absalon?

På de kliniske kurser er I rigtig mange undervisere tilknyttet de enkelte kursusrum i Absalon og I har (rent teknisk) alle de samme rettigheder i kursusrummet. For at sikre overskuelige kursusrum, og at du ikke sletter noget, som ikke skulle have været slettet, skal du altid koordinere dit arbejde i Absalon med din kursusleder. Du kan finde kursuslederen ved at søge kurset frem på kurser.ku.dk.

NB! På temakurserne (B, C, D, E, F, G, H) som er en del af de to store kurser: Kursus i kliniske sygdomsenheder og Kursus i intern medicin og kirurgi, er der udpeget en Absalon-lektor for hvert tema som du skal koordinere med – se oversigten her

Der gælder følgende regler for dit arbejde i Absalon:

  • Koordinér altid med den Absalonansvarlige for dit kursus/tema, hvor og hvordan du lægger dit materiale op.
  • Slet aldrig materiale, som du ikke selv har lagt op (medmindre det sker efter aftale med den Absalon-ansvarlige for kurset)

Vejledninger til Absalon

Mangler du adgang til Absalon eller til de rette kurser på Absalon, så kontakt studieservice på studieservice-absalon@sund.ku.dk

Zoom

Som klinisk lektor må du gerne installere og bruge KU’s Zoom-app på din regionscomputer eller din private computer.

Herunder følger nogle af de mest centrale vejledninger om brugen af Zoom:

Har du problemer med installation og licens til Zoom, skal du oprette en Service Desk sag.

Yderligere rådgivning

Har du brug for yderligere rådgivning eller inspiration?

Centre for Online and Blended Learning kan vi rådgive dig ift. at opbygge en god struktur i Absalon, så kursusmaterialerne bliver præsenteret overskueligt for både undervisere og studerende.

Vi afholder ofte webinarer med både didaktisk og teknisk vejledning i brug af zoom og andre online værktøjer. Se kommende webinarer og optagelser fra tidligere. Hvis I kan samle mindst otte kliniske lektorer, afholder vi gerne et webinar særligt for jer – ud fra jeres behov.

Kontakt COBL på: cobl@sund.ku.dk / Telefon: 35 33 10 00