IKM vejledninger til Absalon og Zoom

Absalon

Hvad er Absalon?

Absalon er Københavns Universitets online læringsplatform. Hvert kursus har sit eget kursusrum på Absalon med læringsmateriale til dette kursus. Som klinisk underviser skal du dele dine undervisningsmaterialer med de studerende i Absalon. Absalon er således den eneste lovlige måde at dele undervisningsmateriale, som er omfattet af copyright-reglerne (hvilket langt det meste undervisningsmateriale er).

Hvem gør hvad i Absalon?

På de kliniske kurser er I rigtig mange undervisere tilknyttet de enkelte kursusrum i Absalon og I har (rent teknisk) alle de samme rettigheder i kursusrummet. For at sikre overskuelige kursusrum, og at I ikke sletter noget, som ikke skulle have været slettet, har IKM udpeget en Absalon-ansvarlig for hvert kursus/tema på alle kliniske kurser.

Der gælder følgende grundlæggende regler for dit arbejde i Absalon:

  • Koordinér altid med den Absalon-ansvarlige for dit kursus/tema, hvor og hvordan du lægger dit materiale op.
  • Slet aldrig materiale, som du ikke selv har lagt op (medmindre det sker efter aftale med den Absalon-ansvarlige for kurset)

Herunder følger nogle af de mest centrale vejledninger om brugen af Absalon. En del af vejledningerne er vejledninger, COBL anvender til fakultetets øvrige underviser og er således på engelsk (markeret herunder). Find flere Absalon-vejledninger på OBL-netværkets Absalon-sider.

Har du spørgsmål om adgang til Absalon så kontakt studieservice på studieservice-absalon@sund.ku.dk

Zoom

Som klinisk lektor må du gerne installere og bruge KU’s Zoom-app på din regionscomputer eller din private computer.

Herunder følger nogle af de mest centrale vejledninger om brugen af Zoom:

Har du problemer med installation og licens til Zoom, skal du oprette en Service Desk sag.

Yderligere rådgivning

Har du brug for yderligere rådgivning eller inspiration?

Centre for Online and Blended Learning kan vi rådgive dig ift. at opbygge en god struktur i Absalon, så kursusmaterialerne bliver præsenteret overskueligt for både undervisere og studerende.

Vi afholder ofte webinarer med både didaktisk og teknisk vejledning i brug af zoom og andre online værktøjer. Se kommende webinarer og optagelser fra tidligere. Hvis I kan samle mindst otte kliniske lektorer, afholder vi gerne et webinar særligt for jer – ud fra jeres behov.

Kontakt COBL på: absalon@sund.ku.dk / Telefon: 35 33 10 00