Nordic University Health Hub åbner med 200+ undervisningsmaterialer online!

School of Global Health og Centre for Online and Blended Learning står bag nyt nordisk samarbejde Nordic University Health Hub – et åbent online bibliotek og samarbejdsplatform på oercommons.org.

Nordic University Health Hub – online bibliotek og samarbejdsplatform

Siden oktober 2018 har tre partneruniversiteter fra Uppsala, Bergen og København delt over 200 forskellige såkaldte Open Educational Resources, OER og i første omgang indenfor området Global Health. OER er fællesbetegnelse for digitale undervisningsmaterialer, fx videoer, fotos, animationer, artikler, cases, essayspørgsmål og undervisningsdatasæt, frit tilgængelige for alle, akkurat som videnskabelige artikler udgivet som Open Access, OA.

Nordic University Health Hub imødekommer særligt to udfordringer; 1) at mange undervisere ikke har tid eller økonomiske ressourcer til selv at udvikle undervisningsmaterialer og 2) at de enkelte universiteter ikke kan være lige stærke indenfor alle fagområder. Direkte adgang til undervisningsmaterialer fra partneres styrkeområder løfter derfor potentielt kvaliteten for den enkelte institution samtidig med at man kan optimere ressourceforbrug i overgangen fra traditionelle forelæsninger til mere aktiv læring, hvor man typisk kombinerer tilstedeværelsesundervisning med online aktiviteter.

Og at der er stor lighed mellem partnernes uddannelser i det nordiske projekt gør det kun lettere at matche materialer til eget behov - og endnu bedre hvis der kommer flere nordiske partnere med.

Flere nye partnere på vej

Både Oslo, Umeå og andre nordiske universiteter har allerede meldt sig som potentielt interesserede partnere, hvilket indebærer, at man udover at bruge andres materiale også bidrager med egne.

På den korte tid hub’en har eksisteret, er materialer downloadet og delt af blandt andet Norwegian University of Science and Technology, NTNU, i Trondheim, Universitetet i Bergen, University of Iceland. Tiblisi State University og Uppsala Universitet har brugt materialer på studier i global sundhed, folkesundhedsvidenskab og medicin.

På SUND planlægger man fx at bruge både videoer, øvelser og noter fra Uppsala Universitet på sommerskolekurset Global Health Challenges, hvor materialer vil blive tilgængelige inden de cirka 80 studerende fra omkring 22 forskellige lande møder op på campus. På den måde møder de bedre forberedt, så fokus kan ligge på diskussioner, øvelser, studenter-præsentationer og en essayopgave.

Hub’en har også allerede vist sit værd ved at gøre det lettere at dele SUND produceret materialer med partnerinstitutioner både i det globale syd og på den anden side af Storebælt, nemlig med Syddansk Universitet, SDU.

Men fordelene ved platformen tæller mere end adgangen til nyt indhold.

OER fremmer aktiv læring

Nordic University Health Hub giver udover at dele materialer rig mulighed for at samarbejde omkring udvikling af materialer, metoder og fælles undervisningsaktiviteter. Denne form for samarbejde, eller co-creation, med afsæt i OER går under betegnelsen Open Educational Practice (OEP) og kan fx foregå ved, at undervisere forbedrer og opdaterer hinandens materialer og deler den nyeste version på platformen. Samarbejde omkring OER er da også netop, hvad ’UNESCO Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education’ betegner som væsentligt i forhold til at forbedre og skabe innovation i undervisningen.

Hub’en tilbyder også en såkaldt LTI integration, der gøre det muligt for undervisere at integrere materialer direkte fra hub’en ind i eget universitetets LMS, fx Absalon.

Alle materialer på Nordic University Health Hub er registreret som OER med en Creative Commons eller public domain licens, der sikrer underviserne ophavsretten samtidig med, at de tillader andre at kopiere, distribuere og på udvalgte måder benytte og justere deres materiale.

OER i stabil global vækst

Nordic University Health Hub ligger på den globale platform www.oercommons.org, hvor man også finder materialer fra en lang række andre private og offentlige institutioner, fx universiteterne M.I.T. og University of Oxford. Oercommons.org har eksisteret siden 2007; året, hvor undervisere fra hele verden var samlet i Cape Town og nedfældede den såkaldte Capetown Open Education Declaration. Siden da er brugen af OER, ifølge OECD1, vokset stabilt og har påvirket uddannelsessystemer og uddannelsespolitikker mange steder.

I Norge har man fx en national platform for deling af undervisningsmaterialer; i Holland lyder det fra regeringen: “The Ministry of Education, Culture and Science has the ambition that by 2025 all teachers of Dutch higher education institutions will make their learning materials freely available.”2

Nordic University Health Hub blev præsenteret på konferencen LERU Digital Education Summit i november, fordi også dette netværk af 23 europæiske universiteter er på udkik efter en fælles platform for deling som på en gang gør det lettere at finde materialer fra institutioner der ligner en selv og samtidig er åben for alle, fx interesserede i livslang læring.

Projektet er støttet af Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet (Nordplus).


1. OECD report: Open Educational Resources - A Catalyst for Innovation
2. Maastricht University: https://library.maastrichtuniversity.nl/creating-and-sharing-open-educational-resources/