3 January 2020

Nyt onlinekursus i den tolkemedierede patientsamtale

Kommende og nuværende læger skal blive bedre til at gennemføre tolkede patientsamtaler af høj kvalitet, mener stud.med. Rikke Sander Jensen, en af de drivende kræfter bag kurset, udviklet i samarbejde mellem klinikere, forskere, tolke, medicinstuderende fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) – samt Centre for Online and Blended Learning (COBL).

DecorativeBilledtekst: Screen shot fra online kurset ”Den tolkemedierede patientsamtale”

Med COBL som sparringspartner og producent af digitalt indhold har et hold af klinikere, tolke, medicinstuderende og udenlandske eksperter udviklet et interaktivt online kursus, der fremover vil blive udbudt som frivilligt modul til medicinstuderende på deres kandidatuddannelse.

”Kurset dækker et område, der ellers ikke tilbydes undervisning eller træning i og hvor der mangler basale færdigheder og som desuden efterspørges blandt medicinstuderende og klinisk personale, inklusive læger,” siger Rikke Sander Jensen og tilføjer, at efterspørgslen sandsynligvis skyldes en kombination af, at både lægerne oplever udfordringer i den tolkede patientsamtale og litteraturen viser, at der er forskel i kvalitet af behandlingen for henholdsvis patienter med og uden behov for tolkning. ”At patienter med behov for tolkebistand modtager en ringere behandling, er det problem, vi prøver at gøre noget ved med vores online kursus”, siger Rikke Sander Jensen, og valget af et levende format, baseret på filmede samtaler mellem patienter og læger.

Komplekst indhold formidles levende

De medvirkende patienter, tolke og læger i kursets materiale er skuespillere, der gennemspiller eksempler på den tolkede patientsamtale ud fra et omhyggeligt kvalitetssikret manuskript. De filmede samtaler er siden klippet ned til korte sekvenser, som de studerende skal interagere med ved at besvare en række refleksionsspørgsmål, der afbryder videoen undervejs. Herudover skal de studerende læse artikler og besvare quizzer for at gennemføre kurset.

”Metoden med interaktive videoer giver stof til refleksion og får de studerende til at forholde sig nysgerrigt og analytisk til samtalen i modsætning til forelæsninger, hvor det læringsmæssige udbytte om en samtale i klinikken er mere begrænset,” siger Rikke Sander Jensen og konkluderer, at kombinationen af netop de meget virkelighedsnære videoer, korte oplæg, refleksionsopgaver og quizzer mv. gør en ellers meget kompleks viden lettilgængelig og motiverende uden at gå på kompromis med fagligheden.

DecorativeBilledtekst: ”Online-kurset tilbyder et interaktivt og varieret forløb, som vi forventer vil give et væsentligt løft i kvaliteten og dermed i udbyttet af den tolkede patientsamtale,” siger Rikke Sander Jensen.

Fleksibelt og åbent online modul

Det tager maksimum 30 minutter at gennemføre kurset. Al materialet ligger online, og det er enkelt at distribuere fra ét kursusrum i Absalon til andre kursusrum i Absalon via systemets Commons funktion. På den måde er kurset let at dele og genbruge, så studerende kan tilgå modulet fra computer, tablet eller smartphone og præcis, når det passer i uddannelse og undervisning. Men ikke nok med det. Kurset ligger også åbent tilgængeligt og distribueres med Creative Commons licens, både fra KUs nye materialedelingsplatform og fra Nordic University Health Hub. Herfra kan alle – både med og uden KU-brugernavn og -password – fremsøge kurset, fx i forbindelse med anden kommunikationsundervisning og klinikforløb i Region Hovedstaden og Region Sjælland; eller af læger og andet klinisk personale fra de forskellige regioner. På den måde kan det nye online kursus bidrage med en tværfaglig indsats i kvalitetssikring af behandlingen af patienter med behov for tolkebistand rundt om i landet.

Finansiering til udvikling og produktion stammer fra Uddannelseskvalitetspuljen, og kurset vil blive versioneret til engelsk, så også udenlandske studerende på fx udvekslingsprogrammer kan få glæde af det, ligesom man håber, at det åbner op for international videndeling og forskningssamarbejde.