Teachers Connect

Hver fredag byder COBL velkommen til 2 til 3 undervisere fra SUND, der vil dele erfaringer om deres arbejde med at omlægge undervisning fra tilstedeværelsesundervisning til online aktiviteter (og når vi vender tilbage til campusundervisning, også til blendede lærringsformater).

Denne nye serie webinar er tiltænkt som et underviser-til-underviser forum, et rum for vidensdeling omkring udvikling af undervisning. Der vil derfor også være afsat tid til spørgsmål og diskussion.

COBL’s rolle vil være som vært og facilitator af mødet og intentionen

Hvert webinar vil bestå at 2-3 oplæg fra undervisere, afbrudt af pauser til spørgsmål og til at bringe egne erfaringer i spil.

Hver gæst fortæller om egen undervisning og kan fx komme ind på:

  • Hvilke overvejelser (bekymringer) under planlægning?
  • Hvilke muligheder giver det at undervise online?
  • Hvad var/er de største udfordringer?
  • Hvordan var/er reaktion fra de studerende?
  • Hvilke erfaringer kunne man tænke sig at bygge videre på, når campus åbner igen?

På første webinar i rækken får vi besøg af gæsterne: Nicole Schmitt, Professor MSO, Biomedicinsk Institut, Molecular Cardiology and Membrane Proteins og Axel Kornerup Hansen, Professor ved In Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Sektion, Experimental Animal Models

Webinar bliver optaget, så de kan genses ved senere lejlighed.

Hvem kan deltage?

Webinaret er målrettet undervisere på SUND men andre er velkomne.

Varighed:

1 time

Language:

This workshop is conducted in Danish unless English is preferred.

Tid og sted:

Hver fredag kl. 12.00-13.00 via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/830235999

Tilmelding:

Udfyld denne formular for tilmelding.