PowerPoint Lab

PowerPoint

 

 


HANDS-ON WORKSHOP:

Vil du gerne forbedre dine PowerPoint-slides, så dine tilhørere både lærer mere og husker indholdet bedre - og du selv har det sjovere med at præsentere med PowerPoint?

Måske savner du inspiration, tid og feedback? For at komme rigtigt i gang, kan du nu deltage i det månedlige PowerPoint Lab, hvor du kan spørge om alt omkring præsentationer og få gode svar fra underviseren og de andre deltagere.

Workshoppen har form som et laboratorium – det vil sige, at der er ekstra meget plads til eksperimenter og nye ideer i et hands-on format. Alle arbejder med sine egne slides, men bliver også inspireret af korte oplæg, feedback og samtaler undervejs.

Ideen med det månedlige laboratorium er, at det giver mulighed for at deltage flere gange, hvis man har lyst til virkelig at komme i dybden med sine PowerPoint-slides.

Vi tager et nyt emne op hver gang, så du lærer noget nyt i oplægget, inden du arbejder med dine slides.

Udgangspunktet er visuelle og kognitive regler for gode slides, og vi inddrager så også relevante erfaringer fra undervisere og andre oplægsholdere på universitetet.

Der er plads til omkring 20 deltagere i PowerPoint-laboratoriet, og der kan hurtigt blive fyldt op, så vent ikke for længe med at tilmelde dig.

 

Ved at deltage i laboratoriet vil du:

  • Få justeret dine PowerPoints i overensstemmelse med visuelle og kognitive regler. Regler, som er afprøvede, og som virker.
  • Lære nye funktioner i PowerPoint, som du ikke kender i forvejen. Funktioner, som understøtter undervisningen og løser de typiske udfordringer.
  • Kunne hæve dine PowerPoint-præsentationer til det næste niveau og få inspiration til at gå endnu videre.

 

Hvem kan deltage?

Alle ansatte på KU kan deltage i PowerPoint Lab.
 

Deltagerforudsætninger

Har du deltaget i workshops eller andre sessioner, hvor arrangøren, Gert K Nielsen, har fortalt om ’Bedre PowerPoint’ er du klar til laboratorium. Har du ikke hørt noget om det før, forventes det, at du læser det handout, som du får tilsendt ugen før afholdelse. Her får du også en opfordring om at sende et par af dine egne slides før PowerPoint Lab-eftermiddagen. Nogle af de indsendte slides vil blive gennemgået og forbedret i ’laboratoriet’.

 

Varighed:

3 timer. En eftermiddag bestående af korte oplæg og god tid til hands-on læring og eksperimenter.

Sprog:

Arbejdssproget i PowerPoint Laboratoriet er dansk, men du kan også deltage som engelsktalende.

Tidspunkt:

Du vælger selv hvilken dato - eller datoer - du vil tilmelde dig. Det gør du i selve tilmeldingsformularen.

Når du melder dig til, vil du få en kvitterings-mail. En uge før hvert PowerPoint Lab får du en invitation til at sende et par af dine egne slides. Du får også det handout, som beskriver de ideer og regler, som vi arbejder ud fra.

 Afholdes: 25. april (fuldt booket) / 24. maj

Tilmeldingsknap