3 tilbud til studenterundervisere

Som studenterunderviser er du kva din egenskab som underviser og medstuderende en særlig rollemodel, som mindre erfarne studerende kan spejle sig i. Rollen er central ift. studerendes afkodning af, hvad der skal til for at være ’en god’ studerende - og dermed for deltagelsen i undervisningen - og for indflydelsen på, hvordan studerende indgår i faglige fællesskaber. Du er – bevidst eller ubevidst – kulturbærer og potentielt kulturskaber.

Som tilbud til øget studentertrivsel og didaktisk kompetenceudvikling udbyder vi en række workshops, netop målrettet studenterundervisere. Baseret på grundlæggende didaktiske, psykologiske, visuelle og performative principper lærer du, hvordan du skaber et trygt læringsmiljø og får god kontakt og dialog med dine studerende. Du får inspiration og praksisnære tips til, hvordan du rammesætter undervisningen, afstemmer forventninger og udvikler aktiverende og varieret undervisning til gavn for de studerendes læring.

Underviserne på workshoppen har lang og dokumenteret succesfuld undervisningserfaring og favner tilsammen de ovennævnte aspekter af undervisning.

  • Bent Nørgaard, ekstern kommunikationsrådgiver og sceneinstruktør
  • Gert K. Nielsen, visuel rådgiver og grafiker fra Centre for Online and Blended Learning, SUND/KU
  • Marie Linde Husby, Autoriseret psykolog, Studenterrådgivningen
  • Nicole Schmitt, professor og viceinstitutleder for undervisning, årets underviser ved KU 2020 og modtager af den Danske Nationale Underviserpris 2021, Biomedicinsk Institut, SUND/KU

Format

Korte workshops af 90 minutters sent om eftermiddagen. Hver workshop afholdes 4 gange i perioden august til oktober 2022 og spredt over SUNDs campus-områder for at tilbuddet kan hænge sammen med dit studie og dit arbejde.


Du får en bekræftelsesmail – skriv gerne datoer i din kalender med det samme. Desuden får du en reminder-mail med praktiske oplysninger få dage inden workshop. Da der bestilles lidt forplejning og vi gerne vil undgå ressourcespild opfordrer vi på det kraftigste at komme til de workshops, du har tilmeldt dig.


Du får deltagelsesbevis ved hver enkelt modul. Når du tager alle tre moduler, får du certifikat.

Nærmere beskrivelse af modulerne

Trygt læringsrum, didaktisk kontrakt og varieret undervisning

I denne session tager vi udgangspunkt i de studerendes trivsel og læring, bl.a. ud fra viden om socialpsykologiske dynamikker, der kan udspille sig i undervisningen. Bl.a. med afsæt i denne viden peger vi på greb og værktøjer, som du som studenterunderviser kan bruge til at skabe et trygt læringsrum og styrke det faglige og uformelle fællesskab, som understøtter motivation og engagement.

Vi giver tip til, hvordan du kan facilitere læring gennem en didaktisk kontrakt med dine studerende. Vi kommer ind på, hvordan du kan motivere dine studerende til at mestre faglighed fremfor måske kun at lære udenad.

Sessionen kombinerer didaktik, psykologi og brug af læringsteknologi og demonstrerer, hvordan man tydeligt sætter rammen for aktiverende og varieret (studentercentreret) undervisning til gavn for de studerendes læring – og for motivationen som underviser.

Performative principper

Du få teknikker til, hvordan du skaber lederskab i undervisningslokalet og samtidig skaber nærvær med dine studerende, hvordan man som underviser lytter til rummet, og hvordan man styrker relationen til og mellem studerende med blandt andet et åbent kropssprog og øjenkontakt.

Du får også teknikker til, hvordan du finder energi, håndterer frygt for at glemme faglige pointer eller miste opmærksomhed. Med andre ord: hvordan skaber du autenticitet, liv og nærvær i dig selv og dine studerende ved hjælp af krop og stemme?

Undervisningen veksler mellem korte oplæg og hands-on øvelser, der tilsammen vil styrke din gennemslagskraft.

Bedre PowerPoint - Visuelle regler

PowerPoint kan være et effektivt middel til at kommunikere struktur og faglige pointer i undervisning. Hvis de desuden er opbygget efter de visuelle og kognitive regler og retningslinjer, der ligger bag den måde vi forstår og lærer kompliceret indhold, understøtter de også forståelse, hukommelse og dermed læringen.

I denne session lærer du, hvordan du bruger de visuelle og kognitive regler og retningslinjer til at kombinere blandt andet billeder, grafer, diagrammer, fremhævninger og simple animationer. En passende kombination vil hjælpe dine studerende til at engagere sig i stoffet, tilegne sig nyt stof og huske det i lang tid.

Alt i alt lærer du teknikkerne til at udvikle slides, der forbedrer undervisnings- og læringsoplevelsen - og samtidig gør det sjovere for dig at præsentere og undervise.

join